CP2 Mix 3 Midwest Seed – Sign Up 41


1.9 pls lb. Little Bluestem
0.8 pls lb. Big Bluestem and/or Indiangrass
1.4 pls lb. Switchgrass
1.1 pls lb. Alfalfa
1.1 pls lb. Lespedeza